Warunki współpracy

Zamawianie i odbiór sprzętu

Zamówienie sprzętu następuje po przesłaniu szczegółowego wykazu produktów, pełnych danych firmy (pełna nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela firmy, aders, NIP, nr telefonu/faxu, nr konta bankowego)

Zamówiony sprzęt dostarczany jest na koszt odbiorcy, przy zamówieniu powyżej 10000 zł koszt transportu na terenie Polski pokrywa firma IMPULS.

Licencja na produkcję sprzętu rehabilitacyjnego

Dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych produkcją sprzętu rehabilitacyjnego firmy IMPULS istnieje możliwość zakupu licencji.

Reklamacje

Reklamacja sprzętu jest możliwa w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, tylko z przyczyny wad produkcyjnych, firma IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za urzywanie nie zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz ze sprzętem i wynikające z tego faktu szkody.