Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL typ SKC -I

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL) typ SKC -1

Kabina UGUL typ SKC -1
Cena brutto: 2.834,00
Wymiary: dł. 2,2m, szer. 2,2m, wys. 2,0-2,4m

Nowa Kabina Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL) typ SKC-1 jest  podstawowym urządzeniem dla kinezyterapii. Służy do ćwiczeń i zawieszeń w niskich i wysokich pozycjach, czynnych – wspomaganych,  z dawkowanym oporem, wyciągów pośrednich, kształtowaniu i przywracaniu pionizacji  i zdolności lokomocyjnych.

Proponowane segmenty konstrukcyjne (poniżej), można łączyć  i wzajemnie stabilizować, tworząc dowolne stanowiska do ćwiczeń. Każde stanowisko stoi na pionowych, częściowo  osiatkowanych segmentach podpierających  konstrukcję,
utworzoną z  wybranych segmentów  sufitowych.

Nowa  Kabina  typ SKC -1,  posiada :

  • większą  powierzchnię do  ćwiczeń,
  • zmiejszoną  ilość  nadmiernego  osiatkowania, odchodząc od kształtu ”klatki” na korzyść swobodnych przejść przez  trakty komunikacyjne,
  • możliwość powiększenia ilości  ćwiczących pacjentów z  dwu  do  5  równocześnie
  • na  zewnętrznej  stronie  segmentu  podporowego A – wysięgnik K, do ćwiczeń w  podwieszeniu dla kończyn  górnych i pasa barkowego,
  • na  segmencie sufitowym B, ramkę jezdną C do ćwiczeń   w  podwieszeniu, na  wysokości  2,0  lub 2,4 m, sterowaną i stabilizowana  przez  terapeutę
  • w  wybranym segmencie  podporowym A,jest możliwość instalowania drewnianej drabinki i kolumny do ćwiczeń  oporowych,
  • możliwość wzbogacenia o dodatkowe stanowisko do ćwiczeń i zawieszeń, mocując segment sufitowy ( B, D lub G ) z podporą  A  lub dodając kolejną kabinę,
  • w warunkach domowych i niewielkich gabinetach fizjoterapii, możliwość stosowania kabiny SKC -1B, o mniejszej powierzchni,  zabezpieczając  jednak pełne  warunki terapeutyczne.

Segmenty konstrukcyjne, tworzące kabinę UGUL typ SKC- 1

 

Segment sufitowy B Wymiary: 2200x1000 mm
Cena: 338,00 zł

Segment sufitowy G Wymiary: 2200x1000 mm
Cena: 295,00

Segment podporowy A Wymiary: 1997x1000 mm plus komplet zastrzałów i śrub mocujących plus gumowe stopki i zaślepki
Cena: 329,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramka jezdna C przesuwa się po prowadnicach segmentu B
Cena: 360,00 zł

Segment podporowy z drabinką H i kolumną I
Cena 958,00 (H-332,00, I-626,00)

Wysięgnik do ćwiczeń w podwieszeniu K
Cena: 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment sufitowy - trapez D
Cena: 320,00

Ramka łącznikowa F (600x1000mm)
Cena: 250,00

Ramka łącznikowa E (300x1000mm)
Cena 196,00

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady   stanowisk

 

Kabina UGUL typ SKC -1, z wysięgnikiem K, osprzętem, drabinką H i kolumną do ćwiczeń oporowych I. Dodany jest fotel FSC -2 i rotor RKD -6.

Kabina UGUL typ SKC-1 z ramką jezdną C, z wysięgnikiem K, osprzętem, stołem SSR-2K. Dodany jest rotor RKD-6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabina SKC- 1 B - widok z góry
Cena: 2.061,00
Wymiary: dł. 2,2 m, szer. 1,6m, wys. 2,0-2,4m

W warunkach domowych  lub  niewielkich   gabinetach fizjoterapii, można  zastosować kabinę SKC -1 B. Utworzona jest z  trzech segmentów podporowych A, segmentu  sufitowego B z  ramką  jezdną C, ramką  łącznikową E  lub  F  i wysięgnika K. Jeden  segment  podporowy A, mocowany  jest trwale do ściany na kołki rozporowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabina SKC -1 C
Cena 1.136,00
Wymiary: dł. 2,0m, szer. 1,0m, wys. 2,0m

Pojedyncze  stanowisko do  ćwiczeń w domu. Utworzone  z  2  segmentów  podporowych  A, segmentu sufitowego G  i  wysięgnika K. To jest  najprostsze stanowisko stacjonarne, mocowane segmentem A  do  ściany, na kołki rozporowe.